Ahmet DİKİCİLER RANDEVU AL

Op. Dr. Ahmet DİKİCİLER

Çalışma Saatleri

08:30 - 17:00

Genel Bilgi

Tecrübe Alanı:

A-KRANİAL CERRAHİLER
 • Kranial Vasküler Cerrahi
 • Beyin Tümörleri
 • Hidrosefali – Shunt Operasyonları
 • Kafa Travaları

B-SPİNAL CERRAHİ

 • Omurilik Cerrahisi, Boyun ve Bel Kırıklıkları Cerrahisi
 • Bel Fıtığı ve Cerrahisi
 • Boyun Fıtığı ve Cerrahisi
 • Omurilik Kanal Darlığı ve Cerrahisi
 • Omurilik Tümörleri ve Cerrahisi

C-PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ

 • Sinir Sıkışmaları (Torasik Çıkış Sendromu, Ulnar Sinir Tuzaklanması, Karpal Tünel Sendromu, Piriformis Sendromu, Poroneal Sinir Tuzaklanması, Tarsal Tünel Sendromu)
 • D-PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI


E-PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ

 • Hidrosefali
 • Tethere Cord Sendromu
 • Ayrık Omurilik Sendromu
 • Kafada Şekil Bozuklukları – Kraniostenozlar
 • Spinal Myelosel
 • Spinal Meningo Myelosel

Eğitim:

Mezuniyet: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Yabancı Dil:

İngilizce

Bağlı Olduğu Üyelikler:

Türk Nörosirürji Derneği

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

Türk Tabipler Birliği

Belgeleri:

 • Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu (18-21 Ekim 2007/Antalya)
 • Türk Nöroşirurji Derneğinin 22. Bilimsel Kongresi (18-22 Nisan 2008/Antalya)
 • Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu (9-12 Ekim 2008/Antalya)
 • Türk Nöroşirurji Derneğinin 23. Bilimsel Kongresi (17-21 Nisan 2009/Girne-KBRIS)
 • Servikal Dejeneratif Disk Hastalıkları Sempozyumu (8-11 Ekim 2009/Nevşehir)
 • Vertebral Body Stenting Cadaver Locerso (9 Haziran 2009/Salzburg-AVUSTURYA)
 • Türk Nöroşirurji Derneğinin 24. Bilimsel Kongresi (14-18 Mayıs 2010/Antalya)
 • Omurga Cerrahisinde Komplikasyon ve Revizyon (28-31 Ekim 2010/Antalya)
 • Workshop on Stereotactic Techniques Using Mikromar Frame System Techniques (13-14 Ekim 2010/İstanbul)
 • Türk Nöroşirurji Derneğinin 25. Bilimsel Kongresi (22-26 Nisan 2011/Antalya)
 • Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri (9-12 Ekim 2011/Dalaman)
 • Türk Nöroşirurji Derneğinin 26. Bilimsel Kongresi (20-24 Nisan 2012/Antalya)
 • Minival Invazio Omurga Cerrahisi Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu (11-14 Ekim 2012)
 • Türk Nöroşirurji Derneğinin 27. Bilimsel Kongresi (12-16 Nisan 2013/Antalya)
 • Omurga Cerrahisi Olgu Çözümlemeleri (26-29 Eylül 2013/Çeşme-İZMİR)
 • Türk Nöroşirurji Derneğinin 28. Bilimsel Kongresi (4-8 Nisan 2014/Antalya)
 • Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu (25-28 Eylül 2014/Antalya)
 • Türk Nöroşirurji Derneğinin 29. Bilimsel Kongresi (17-21 Nisan 2015/Antalya)
 • Spinal Deformiteler Sempozyumu (29-31 Ekim 2015/Antalya)
 • Türk Nöroşirurji Derneğinin 30. Bilimsel Kongresi (18-22 Nisan 2016/Antalya)
 • Lomber Dejeneratif Omurga Hastalığı Sempozyumu (20-23 Ekim 2016/Antalya)
 • Türk Nöroşirurji Derneğinin 31. Bilimsel Kongresi (29 Mart-2 Nisan 2017/Antalya)

RANDEVU AL

Size daha iyi hizmet verebilmemiz için formu eksiksiz doldurmayı unutmayınız.