Hemen Ara (322) 459 22 22

               E-mail Gönder info@adanahastanesi.com.tr

ÖZEL ADANA HASTANESİ

KALİTE STANDARTLARIMIZ

Özel Adana Hastanesi
KALİTE STANDARTLARI

Hizmetten genel olarak faydalanma

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Eşitlik içinde hizmete ulaşma

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

Bilgilendirme

Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye,