Özel Adana Kurumsal
Acil Servis

Ambulans Hizmetleri

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Ameliyathaneler ve Yoğun Bakım

Anestezi ve Reanimasyon

Beyin ve Sinir Cerrahisi

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Biyokimya

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Hastalıkları

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Çocuk Hastalıkları Ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Çocuk Kardiyolojisi

Dermatoloji

Endokrinoloji

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Fizik Tedsavi ve Rehabilitasyon

Gastroentoloji

Gastroenteroloji kliniğimizde yaptılan tetkik ve tedaviler Endoskopi Tanısal endoskopi Terapotik (tedavi edici) endoskopi: Mide mukozal doku biyopsisi (forsepsle yüzeyel) Derin veya tam kat mide ve tümör biyopsisi Özefagus darlıklarında dilatasyon ve stent uygulaması Mide çıkış darlıkları dilatasyon ve stent uygulanması Özefagus, mide ve dudenal polip rezeksiyonu PEG ( perkütan endoskopik gastrostomi) tüpü yerleştirilmesi veya çıkarılması Akalazya balon dilatasyonu, stent uygulaması Özefagus Varis skleroterapi Özefagus ve mide band ligasyonu Ülser kanamalarında skleroterapi, adrenalin uygulanması, klips hemostazis Kolonoskopi Tanısal kolonoskopi Terapotik (tedavi edici) Kolonoskopi: Polip veya sınırlı tümör reseksiyonu

Genel Cerrahi

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Damar Kalp Cerrahisi

Göğüs Hastalıkları

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

İç Hastalıkları

bilgiler güncelleniyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Kalp ve Damar Cerrahisi

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Kardiyoloji

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Kardiyovasküler Cerrahi

Kulak Burun Boğaz

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Kulak Burun Boğaz

Laboratuvar

Nöroloji

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Onkoloji

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Ortopedi ve Travmatoloji

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Psikiyatri

Radyodiognastik

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Tanı ve Tıbbi Görüntüleme Merkezi

Üroloji

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Yenidoğan ( Neonatoloji )

BİLGİLER GÜNCELLENİYOR

Yoğun Bakım

Site Tasar?m & Uygulama

Dilek ?nternet Teknolojileri