Hemen Ara (322) 459 22 22

               E-mail Gönder info@adanahastanesi.com.tr

Op. Dr. Ahmet DİKİCİLER Beyin ve Sinir Cerrahisi

Op. Dr. Ahmet DİKİCİLER

Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Adres:Özel Adana Hastanesi
 • E-mail:info@adanahastanesi.com.tr
 • Telefon:+90 322 459 22 22
 • Çalışma:08:30 - 17:00pm

Tecrübe Alanı:

A-KRANİAL CERRAHİLER

 1. Kranial Vasküler Cerrahi
 2. Beyin Tümörleri
 3. Hidrosefali – Shunt Operasyonları
 4. Kafa Travaları

B-SPİNAL CERRAHİ

 1. Omurilik Cerrahisi, Boyun ve Bel Kırıklıkları Cerrahisi
 2. Bel Fıtığı ve Cerrahisi
 3. Boyun Fıtığı ve Cerrahisi
 4. Omurilik Kanal Darlığı ve Cerrahisi
 5. Omurilik Tümörleri ve Cerrahisi

C-PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ

 1. Sinir Sıkışmaları (Torasik Çıkış Sendromu, Ulnar Sinir Tuzaklanması, Karpal Tünel Sendromu, Piriformis Sendromu, Poroneal Sinir Tuzaklanması, Tarsal Tünel Sendromu)

D-PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI

E-PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ

 1. Hidrosefali
 2. Tethere Cord Sendromu
 3. Ayrık Omurilik Sendromu
 4. Kafada Şekil Bozuklukları – Kraniostenozlar
 5. Spinal Myelosel
 6. Spinal Meningo Myelosel

Eğitim:

Mezuniyet: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Yabancı Dil:

İngilizce

Bağlı Olduğu Üyelikler:

Türk Nörosirürji Derneği

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

Türk Tabipler Birliği

Belgeleri:

Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu (18-21 Ekim 2007/Antalya)

Türk Nöroşirurji Derneğinin 22. Bilimsel Kongresi (18-22 Nisan 2008/Antalya)

Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu (9-12 Ekim 2008/Antalya)

Türk Nöroşirurji Derneğinin 23. Bilimsel Kongresi (17-21 Nisan 2009/Girne-KBRIS)

Servikal Dejeneratif Disk Hastalıkları Sempozyumu (8-11 Ekim 2009/Nevşehir)

Vertebral Body Stenting Cadaver Locerso (9 Haziran 2009/Salzburg-AVUSTURYA)

Türk Nöroşirurji Derneğinin 24. Bilimsel Kongresi (14-18 Mayıs 2010/Antalya)

Omurga Cerrahisinde Komplikasyon ve Revizyon (28-31 Ekim 2010/Antalya)

Workshop on Stereotactic Techniques Using Mikromar Frame System Techniques (13-14 Ekim 2010/İstanbul)

Türk Nöroşirurji Derneğinin 25. Bilimsel Kongresi (22-26 Nisan 2011/Antalya)

Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri (9-12 Ekim 2011/Dalaman)

Türk Nöroşirurji Derneğinin 26. Bilimsel Kongresi (20-24 Nisan 2012/Antalya)

Minival Invazio Omurga Cerrahisi Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu (11-14 Ekim 2012)

Türk Nöroşirurji Derneğinin 27. Bilimsel Kongresi (12-16 Nisan 2013/Antalya)

Omurga Cerrahisi Olgu Çözümlemeleri (26-29 Eylül 2013/Çeşme-İZMİR)

Türk Nöroşirurji Derneğinin 28. Bilimsel Kongresi (4-8 Nisan 2014/Antalya)

Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu (25-28 Eylül 2014/Antalya)

Türk Nöroşirurji Derneğinin 29. Bilimsel Kongresi (17-21 Nisan 2015/Antalya)

Spinal Deformiteler Sempozyumu (29-31 Ekim 2015/Antalya)

Türk Nöroşirurji Derneğinin 30. Bilimsel Kongresi (18-22 Nisan 2016/Antalya)

Lomber Dejeneratif Omurga Hastalığı Sempozyumu (20-23 Ekim 2016/Antalya)

Türk Nöroşirurji Derneğinin 31. Bilimsel Kongresi (29 Mart-2 Nisan 2017/Antalya)

Doktorun'dan

Randevu Al

Bu Ön Randevu Formundaki İletişim Bilgilerinizin Doğru ve ulaşılır olmasına Lütfen dikkat edin. Birazdan Tarafımızca aranacak ve Randevunuz Oluşturulacaktır.

Yıldızlı Tüm Alanlar ( * ) Zorunludur.

Güvenlik Kodu