Hemen Ara (322) 459 22 22

               E-mail Gönder info@adanahastanesi.com.tr

NÖRAL TERAPİ İLE BAŞ AĞRISI VE MİGRENDE TAMAMLAYICI TIP YAKLAŞIMI

Baş Ağrısı ve Migrende Tamamlayıcı Tıp Yaklaşımı

NÖRAL TERAPİ İLE BAŞ AĞRISI VE MİGRENDE TAMAMLAYICI TIP YAKLAŞIMI

İnsan vücudu hücreler arasında muazzam bir iletişime sahip elektriksel bir bedendir. Bu elektriksel ağda iletişimin bir bölümünü, işlevi vücudumuzu iç ve dış ortamın zararlı etkilerine karşı korumak ve düzenli çalışmasını sağlamak olan otonom sinir sistemi(vejetatif sinir sistemi) oluşturmaktadır. Ağır metal ve manyetik alan maruziyeti, geçirilmiş fiziksel ve psikolojik travmalar, iç organ hastalıkları, doku bütünlüğünde bozulmaya neden olan aşı, yanık ve ameliyat izleri, diş ile ilgili problemler (kanal tedavisi, implant, civa içeren dolgular,eksik diş vs…) OSS’de bozulmalara dolayısı ile vücuttaki sinirsel iletinin aksamasına ve hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur.  

Nöralterapi, otonom sinir sisteminde bozulmaların düzenlenmesini hedefleyen bir enjeksiyon tedavi yöntemidir. Böylece vücudun eski sahip düzene kavuşmasına yardımcı olarak hastalıkların tedavi edilmesini sağlar. Nöralterapide kullanılan enjeksiyonlarda acı badem ve ısırgan otundan elde edilen prokain ve lidokain adı verilen maddeler kullanılmaktadır. Özellikli noktalara yapılan enjeksiyon sayesinde hastalıklarda fonksiyonu bozulan 3 dolaşım sistemi düzenlenmiş olur; kan dolaşımı, lenf dolaşımı ve sinirsel ileti. Bir dokunun kan dolaşımı artınca o doku kanlanır yani beslenir; lenf dolaşım artınca doku zararlı maddelerden arındırılır yani temizlenir ve sinir iletisi düzenlenen doku ise daha sağlıklı çalışır. Dolayısıyla, beslenen, temizlenen ve düzenli komut alan dokunun kendini iyileştirme kapasitesi artar.
 
Nöralterapi Nasıl Uygulanır?
Yüzeyel ve derin enjeksiyon prensibine dayanan cilt-cit altı- kas içi ve gangliyon, eklem enjeksiyonları şeklinde uygulanır. 

Yüzeyel enjeksiyon: Segment tedavisi adı verilen ilgili hastalıkla ilişkili omurilik segmentine ve hasta olan bölgeye cilt altı ve ameliyat- yanık- aşı izleri ve iç organ hastalıklarına bağlı ilgili vücut bölgelerine (bozucu alan) cilt altı ve cilt içi uygulamayı içerir. 
Derin enjeksiyon: Derin yerleşmiş otonom sinir sisteminin kilit noktaları olan gangliyon uygulamalarıdır.
Nöralterapi her yaş grubundan hastaya kolaylıkla uygulanır. Ciddi bir yan etkisi yoktur. Nöralterapi baş ağrıları arasında en çok migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı ve servikojenik baş ağrılarında uygulanmaktadır. Sonuçlar oldukça başarılıdır.

Nöralterapi seanslar halinde uygulanır ve seans sayısı ve aralıkları hastaya göre değişmekle birlikte en az 3 seans önerilir ve seanslar arası minimum 72 saat olmalıdır.Nöral terapide işlem sonuçları tam düzelme ile kısmi düzelme şeklinde olabildiği gibi yakınmaların şiddetinin, süresinin ya da sıklığının azalması şeklinde de olabilir. Bu farklı sonuçlar hastanın eşlik eden sistemik hastalıkları, barsak florası ve kilo kontrolünün bozulmasına yol açan düzensiz beslenme ve spor yapmama,yoğun ve önlenemeyen stres faktörü, yeterli su içmeme ve toksinlere maruz kalma ile açıklanabilir.
Migren, Baş Ağrıları ve Nöralterapi
Tüm dünyada hekime başvurularda en sık dile getirilen yakınmayı oluşturan baş ağrısının yüzlerce tipi bulunmaktadır ve çoğunun sebebi halen bilinmemektedir.
Baş ağrıları uluslararası kriterlere göre başlangıçta primer (birincil- nedeni belli olmayan) ve sekonder (ikincil- bir nedene bağlı olan) şeklinde 2 alt gruba ayrılmaktadır. Primer baş ağrıları arasında migren en sık görülenidir. Migren ve baş ağrısı kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen süreçlerdir ve çoğu zaman sürekli veya aralıklı ilaç kullanmayı gerektirir. Nöralterapi ile bu durumlar kalıcı olarak çözümlenebilir. İlk bakışta enjeksiyonlar çok ve ağrılı gibi görünsede bu enjeksiyonların ağrısı hiçbir zaman migren ağrısı ile kıyaslanamaz.
Klasik olarak migrende enjeksiyon:  Baş ve yüz bölgesinde çeşitli noktalara, boyun omuriliğinin bulunduğu segmente ve hastada mevcut olan aşı, ameliyat, yanık izlerine cilt ve cilt altına uygulanır.

Nöralterapinin Diğer Kullanım Alanları
Nöralterapi adet düzensizlikleri, adet ağrıları, diz-omuz gibi eklem ağrılarına neden olabilecek ağrılı süreçlerde, sık tekrarlayan sinüzit, tonsillit gibi enfeksiyöz durumlarda, nörolojik hastalıklardan baş ağrıları ve migren dışında baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, yüz felci, el bileği sinir sıkışması, dirsekte sinir sıkışması, bel-  boyun ağrıları, fibromiyalji, trigeminal nevralji, diğer nevraljiform ağrılar, nöropatik ağrı gibi ağrılı süreçlerin tedavisinde de kullanılmaktadır. 

Uzm. Dr. Miray ERDEM
Özel Adana Hastanesi
 

KONU HAKKINDA BİLGİ İSTE