Özel Adana Hastanesi

Uzm. Dr. Çağatay BÖLGEN

Uzm. Dr. Çağatay BÖLGEN

Girişimsel Radyoloji
  • Adres:Özel Adana Hastanesi
  • E-mail:drcagataybolgen@adanahastanesi.com.tr
  • Telefon:+90 322 459 22 22
  • Çalışma:08:30 - 17:00pm

Tecrübe Alanı:

Safra Kesesi ve Safra Yolları:

-Safra yolu darlık ve tıkanıklıklarının ameliyatsız kateter/ balon/ stent ile tedavisi (PTK)

-Safra kesesi iltihabinda kolesistostomi kateteri takilmasi

Atardamar Hastalıkları:

-Atardamar darlık/ tıkanıklıklarının ameliyatsız anjiyografik balon stent tedavisi

-Ayak/ bacak- el damar tıkanıklıklarının anjiyografiyle açılması

-Damarsal ayak ağrı ve yaralarinin ameliyatsız anjiyografik balon stent tedavisi

-Damar genişlemeleri (Anevrizmaların) anjiyografiyle tedavisi

-Torakal ve abdominal aort anevrizması tedavisi

-Bağırsak damar tikanikliklarinin ameliyatsiz anjiyografi ile tedavisi

-Karotis (şah damarı) darliklarinda stent tedavisi

-Diyabet ayak yarası/ yürüme ağrısında anjiyografik damar açma yöntemiyle tedavi

-Hipertansiyon böbrek damar darliginda stent tedavisi (renal arter stentleme)

Toplar Damar Hastalıkları:

-Derin Ven Trombozu ve damarsal bacak şişliklerinin ameliyatsiz, anjiyografik balon stent tedavisi, damar filtresi

-Vena Kava Süperior Sendromunun anjiyografik tedavisi

-Toplardamar darlık/ tıkanıklıklarının ameliyatsız anjiyografik balon stent tedavisi

Kist ve Sıvı Tedavileri:

-Apse ve sıvı drenajı (ameliyatsız şekilde kateter ile boşaltım tedavisi)

-Plevral efüzyon (akciger sıvı toplanmasi) , karın asiti, psödokist ve lenfoselin ameliyatsız kateterle tedavisi.

-Kist hidatik (karaciğer ve böbrek kistlerinin ameliyatsız şekilde kateter ile tedavisi)

Görüntüleme Eşliğinde Biyopsi:

-Tümörlerin ameliyatsız/ kapalı (perkütan) biyopsileri (tiroid, karaciğer, akciğer, pankreas, kemik, lenf bezi)

-İnce iğne ve kalın iğne biyopsisi

-Prostat biyopsisi

-Kemik biyopsisi

-Meme biyopsisi

 

Varis Tedavileri:

-Bacak varisi ve venöz yetmezliğin ameliyatsız lazer köpük yöntemiyle tedavisi.

-Kozmetik bacak varisinde köpük skleroterapi estetik tedavisi

-Vajinal / genital varislerin (Pelvik konjesyon sendromu) anjiyo ile ameliyatsız tedavisi

Tümör Tedavileri:

-Onkolojik karin agrilarinda çölyak ganglion (sinir) blokajı

-Osteoid osteom kemik tümörünün ameliyatsız şekilde radyofrekans (RF) ile yakılması

-Karaciğerin bazı tümörlerinin ameliyatsız yakılarak küçültülmesi (RF mikrodalga ablasyonu) 

Diyaliz / Aferez / Kemoterapi:

-Diyaliz fistül darliklarinin/ tikanmalarinin ameliyatsız şekilde anjiyografik tedavisi

-Damar yolu (kateter) uygulamaları

-Geçici ve kalıcı (tünelli) kateter takılması

-Onkoloji hastalarında port takılması

Eğitim:

Lisans: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001-2007

İhtisas: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD 2008-2013

Girişimsel Radyoloji Yan Dal (fellowship): Başkent Üniversitesi Hastanesi, Girişimsel Radyoloji. 2013-2018

Yabancı Dil:

İngilizce

Bağlı Olduğu Üyelikler:

Türk Radyoloji Derneği

Türk Girişimsel Radyoloji Derneği

Avrupa Girişimsel Radyoloji Derneği (CIRSE)

Adana Tabip Odası

Belgeleri:

Aldığı Ödüller:

-Türk Radyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu Yeterlilik Belgesi (Türk Radyoloji Board Sınavı)- 2014

-Yabancı Dil Sınavı - YDS (İngilizce) Skor: 85 (100), Nisan 2015

-Türk Girişimsel Radyoloji - CIRSE Diploması, 2016

Yaptığı yayın/ Akademik çalışmalar:

-Plasenta Previa ve Uzamış Membran Rüptürü Olan Olguda İhmal Edilmiş Mentum Posterior Yüz Geliş.

-BENDER RA, YÜCEL A, NOYAN V, SERBEST GY, SAĞSÖZ N, BÖLGEN Ç. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi > 2013 > 15 > 3 < 40-42

-Giant hepatic haemangioma. SAPMAZ F, KALKAN İH, GULİTER S, BÖLGEN Ç. Journal of Taibah University Medical Sciences > 2014 > 9 > 2 > 161-163

-Semisirküler Kanal Dehisensinde MRG- BT Korelasyonu. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Kırıkkale-2012

-Endovascular Management of Vascular Complications Related to Percutaneous Renal Procedures (Perkütan Renal Girişimlere Bağlı Vasküler Komplikasyonların Endovasküler Tedavisi), Adana Başkent Hastanesi, 2016

Radyo Konuşması:

- Damar tıkanıklığı ve Diyabetik ayak yarasında anjiyografi, Girişimsel Radyoloji, Radyo Başkent, 2017

Yaptığı Akademik Konuşmalar:

-Karotid Arter İntima- Media Kalınlığı Ve Plak Varlığının, Serebral Derin ve Subkortikal Beyaz Cevher (T2 Ve FLAIR) Hiperintens Lezyonları Ve Enfarkt Oluşumunun Üzerine Etkisi. 31.Ulusal Radyoloji Kongresi, Kasım 2010, Antalya

Katıldığı Kurs veya Özel Eğitimler (Adları, Açıklamaları):

-TRD Radyoloji Kış Okulları, 2010 Antalya

-TGRD Temel Girişimsel Radyoloji Kursu, 2014 Antalya.

-TGRD İleri Girişimsel Radyoloji Kursu, 2015 Antalya.

-CIRSE Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Annual Meeting, Copenhagen, 2017

Anlattığı Dersler:

-Skolyoz Radyolojisi, Kırıkkale Üniversitesi, 2008-2013

-Floroskopinin tarihçesi (Başkent Universitesi 2015-2016)

-MR Anjiyografi (Başkent Universitesi 2016-2017)

-Abdomen ve Stent Uygulamalarında Anjiyografi (Başkent Universitesi 2015-2016)

-Anjiyografi cihazları (Başkent Universitesi 2017-2018)

...

Kapsamlı Check Up

Randevu Al

Kapsamlı Check Up Sonrasında Sağlık Hizmetleri ve Tedaviniz Hakkında Bilgi Alabilirsiniz.

Yıldızlı Tüm Alanlar ( * ) Zorunludur.